fbpx

Kiedy polowania na terenach gminy Myszków?

Koniecznie przeczytaj

Burmistrz Myszkowa zawiadamia, że na terenie obwodu łowieckiego 67 odbędą się polowania zbiorowe zorganizowane przez Koło Łowieckie: „DZIK” Gliwice w następujących terminach:


Lp. Termin polowania; Godzina rozpoczęcia i zakończenia polowania; Miejsce polowania:


1. 03 – 04.09.2022, 8.00-14.00 cały obwód;
2.10 – 11.09.2022, 8.00-21.00 cały obwód;
3. 24.09.2022, 7.00-14.00 cały obwód;
4. 22.10.2022, 8.00-14.00 cały obwód;
5. 26.11.2022, 9.00-14.00 cały obwód;
6. 10.12.2022, 9.00-14.00 cały obwód;
7. 07.01.2023, 9.00-14.00 cały obwód;
8. 04.02.2023, 9.00-14.00 cały obwód;
9. 25.02.2023, 9.00-14.00 cały obwód.

Mapa obwodu łowieckiego 67:

https://czestochowa.pzlow.pl/kola-lowieckie/obwody-lowieckie/


Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie
nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego,
może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Burmistrza Miasta Myszkowa. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki
ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz Miasta zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę
obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu
sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz
z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania
zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało
bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany
jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi
.

Polowanie, zdjęcie ilustracyjne. /Lukasz Dejnarowicz /Agencja FORUM

- Advertisement -spot_imgspot_img

Podobne artykuły

- Reklama -spot_img

Najnowsze artykuły