fbpx test

Wodociągi w Myszkowie z planem rozwojowym. Znamy szczegóły

Koniecznie przeczytaj

Zakład Wodociągów i Kanalizacji opracował Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Eksploatowanych na terenie Gminy Myszków na lata 2023-2025. Poniżej zakres poszczególnych istotnych przedsięwzięć:

Przebudowa sieci wodociągowej średnicy 125mm i dł. L= ok. 820 mb w ul. Zamenhoffa w Myszkowie wraz przepięciem istniejących przyłączy. Zakończenie realizacji zadania przewidziane jest na 2023 rok.

Modernizacja odcinków kanalizacji sanitarnej znajdujących się na terenie Miasta
Myszków.
Realizacja zadania ma na celu zmodernizowanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej charakteryzujących się dużą awaryjnością. Zadania do realizacji w tej pozycji będą na bieżąco rozpatrywane. Przedmiotowe zadanie będzie realizowane w latach 2023 – 2025r.

Modernizacja odcinka magistrali wodociągowej Ø400mm, L=550 mb w ul. Prusa w Myszkowie. Realizacja zadania wspólnie z Gminą Myszków. Modernizacja obejmie odcinek magistrali wodociągowej powstały w latach 80 XX wieku. Modernizacja awaryjnej magistrali stalowej związana jest z planami przebudowy ulicy Prusa przez Gminę
Myszków, lata 2023-2024.

Modernizacja wodociągu Ø125mm, L=ok. 103 mb biegnącego wzdłuż bloków
mieszkalnych przy ul. Sikorskiego nr 55c, 57c w Myszkowie. Realizacja zadania w celu zapewnienia poprawy jakości dostarczanej dla w/w odbiorców. Termin realizacji zakupu przewidziany jest na rok 2024.

Modernizacja odcinka wodociągu Ø125mm, L=120 mb wraz z przepięciem istniejących
przyłączy wodociągowych w ul. Witosa w Myszkowie. Realizacja zadania w celu uporządkowania gospodarki wodnej w rejonie ul. Witosa w Myszkowie. Termin realizacji zakupu przewidziany jest na rok 2024.

Budowa wodociągu Ø 125mm, L= ok 90 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy
wodociągowych w ul, Kolejowej (boczna) w Myszkowie. Realizacja przedmiotowego zadania polega na uporządkowaniu gospodarki wodnej w rejonie ul. Kolejowej w Myszkowie.
Termin przeprowadzenia modernizacji przewidziany jest na rok 2025.

Budowa wodociągu Ø125 mm, L= ok. 100 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy
wodociągowych w drodze przyległej do ul. Bocznej w Myszkowie. Realizacja przedmiotowego zadania polega na uporządkowaniu gospodarki wodnej w rejonie ul. Bocznej w Myszkowie.

Budowa wodociągu w ulicy Ciemnej i Zielnej w Myszkowie wraz z przepięciem
istniejących przyłączy wodociągowych. Realizacja przedmiotowego zadania polega na uporządkowaniu gospodarki wodnej w rejonie ul. Ciemnej i Zielnej w Myszkowie.
Termin przeprowadzenia modernizacji przewidziany jest na rok 2025.

Budowa wodociągu Ø110mm, L=287,00 wraz z przepięciem istniejących przyłączy
wodociągowych w ul. Ludowej w Myszkowie. Realizacja przedmiotowego zadania polega na uporządkowaniu gospodarki wodnej w rejonie ul. Ludowej w Myszkowie. Termin przeprowadzenia modernizacji przewidziany jest na rok 2025.

Miasto Myszków

FOTO: Wodociągi Myszków

- Advertisement -spot_imgspot_img

Podobne artykuły

- Reklama -spot_img

Najnowsze artykuły