fbpx

Niebezpiecznie przy Skrzeka. Zmiana organizacji ruchu dopiero w drugim kwartale tego roku

Koniecznie przeczytaj

Kierowcy jadący wąską ulicą ks. Zdzisława Skrzeka wielokrotnie napotykają na poważne utrudnienia z powodu błędnego oznakowania o moście nad Wartą.

Jego dopuszczalność to 3,5 t. Od strony ulicy Gruchla znak widoczny dla wjeżdżających, natomiast od strony ulicy Paderewskiego znak znajduje się tuż przy moście, ponad 600 metrów od skrzyżowania. W związku z tym w ciągu ostatnich kilku miesięcy wielokrotnie samochody ciężarowe oraz TiRy wjeżdżały w ulice i cofały na tej wąskiej i nieprzystosowanej do ruchu ciężkiego drodze niszcząc ją oraz przydrożne drzewa.

W odpowiedzi na prośbę o poprawę oznakowania pionowego znaku informującego o dopuszczalnej masie pojazdów tego mostu, otrzymano z UM odpowiedź:

W 2021r. umowa na dostawę znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz słupków do znaków stosowanych do oznakowania dróg gminnych na terenie Gminy Myszków została zawarta do dnia 30.11.2021r., jednakże ostatnie zamówienie z umowy zostało zrealizowane przed zgłoszeniem przez Pana błędnego oznakowania drogi. Przedmiotowe zgłoszenie zostało odnotowane i zostanie uwzględnione przy realizacji zamówień w ramach dostawy znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz słupków do znaków stosowanych do oznakowania dróg gminnych na terenie Gminy Myszków w 2022r.. Obecnie organ przygotowuje postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy dla przedmiotowego zadania.

Ponadto, zmiana oznakowania pionowego w pasie drogowym drogi gminnej wymaga każdorazowego sporządzenia projektu stałej zmiany organizacji ruchu i przed wprowadzeniem uzyskania zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem na drodze. W przedmiotowym przypadku organ jest w trakcie opracowywania omawianego projektu zmiany stałej organizacji ruchu. Planowany termin wprowadzenia projektu stałej zmiany organizacji ruchu  w ciągu drogi gminnej ul. Ks. Prałata Zdzisława Skrzeka to II kwartał 2022r. 

Przepisy administracyjno-prawne zatem stanowią barierę, która rzutuje na jakość i bezpieczeństwo tej drogi, oraz jej mieszkańców i przechodniów.

red. Bartosz Żołnierczyk

- Advertisement -spot_imgspot_img

Podobne artykuły

- Reklama -spot_img

Najnowsze artykuły