fbpx

Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Koniecznie przeczytaj

Stowarzyszenie Aktywna Jura w Myszkowie zaprasza do udziału w akcji Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych 6 marca b.r.

W 2011 r. dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Jest to święto, honorujące i upamiętniające żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP. Żołnierze Wyklęci – działający w ramach powojennego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego pozostali wierni złożonej przysiędze żołnierskiej i bezkompromisowi w kwestii współpracy z władzą komunistyczną. Propaganda PRL określała ich mianem faszystów i pospolitych bandytów.

Rozpoczęcie biegu – 6 marca 2022 r. godz. 12:00, w pobliżu ośrodka sportowo-rekreacyjnego „Dotyk Jury” na ulicy Granicznej w Myszkowie, pomiędzy wylotami Rysia i ul. Lisia. Zakończenie biegu – 6 marca 2022 r. godz. 14.00, w pobliżu ośrodka sportowo-rekreacyjnego „Dotyk Jury” na ulicy Granicznej w Myszkowie, pomiędzy wylotami Rysia i ul. Lisia.

Trasa Biegu będzie przebiegała ulicami: Graniczną, Millenium, Szeroką, Papieską, Słoneczną, Millenium, Graniczną. Dystans: 1963m. Symbolizuje on datę śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego – Józefa Franczaka „Lalka”. Opłata za pakiet startowy
i uczestnictwo w biegu: 15 zł brutto, za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Pakiety startowe: Organizatorzy gwarantują pakiety startowe dla 290 pierwszych zgłoszonych i zapłaconych osób. O kolejności decyduje data elektronicznego zgłoszenia. Osoby, które nie zdążą się zapisać wcześniej, mogą to zrobić w dniu biegu, jednak bez gwarancji otrzymania pakietu.

Organizator nie gwarantuje zgodności rozmiaru koszulki z wyborem uczestnika. W skład pakietu startowego wchodzą: pamiątkowa koszulka z wizerunkiem Żołnierza Niezłomnego, numer startowy, odblask oraz gadżety reklamowe. Po dobiegnięciu do mety każdy otrzyma pamiątkowy medal. Na wszystkich uczestników biegu czekać będzie darmowa grochówka!! Nagrody. Zwycięzcy otrzymają pamiątkowe puchary. Spośród uczestników biegu rozlosowane zostaną atrakcyjne nagrody rzeczowe: smartwatche, powerbanki, słuchawki bezprzewodowe, gry i książki historyczne. Organizatorzy przewidują nagrody dla najmłodszych i najstarszych uczestników biegu.

Warunki uczestnictwa w biegu:

W biegu mogą uczestniczyć osoby, które w dniu zawodów mają ukończone 18 lat, przedstawią aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do udziału w zawodach lub złożą własnoręczny podpis pod oświadczeniem o zdolności do udziału w/w zawodach oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału na własną odpowiedzialność. Oświadczenie znajduje się w załącznikach do regulaminu. Będzie go można również wypełnić na miejscu, podczas rejestracji. W biegu mogą również uczestniczyć osoby niepełnoletnie za okazaniem podpisanego oświadczenia od rodziców lub prawnych opiekunów. Oświadczenie będzie można wypełnić podczas rejestracji w biurze biegu lub dostarczyć wypełnione wcześniej (treść oświadczenia znajduje się w załącznikach do regulaminu). Podpisanie zgłoszenia do zawodów i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku startującego w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy, a także na portalach internetowych i społecznościowych organizatora i jego partnerów. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

Rejestracja: https://dostartu.pl/bieg-tropem-wilczym-w-myszkowie-v6874?fbclid=IwAR2Y81J4bvu3JWWwsPT70V22X4oVHFnt5JPBln4lziJ8DsQT44mpkmToq2g

INFO: https://tropemwilczym.org/

/…/ Ponieważ żyli prawem wilka
Historia o nich głucho milczy
Pozostał po nich w białym śniegu
Żółtawy mocz i ślad ich wilczy.

Zbigniew Herbert

Studio TV Niedziela

Źródło: https://dostartu.pl

Foto: https://dostartu.pl

- Advertisement -spot_imgspot_img

Podobne artykuły

- Reklama -spot_img

Najnowsze artykuły