Oddział Covidowy w Szpitalu Powiatowym w Myszkowie będzie powiększony. Jego zadaniem jest leczenie osób, u których potwierdzono przypadek zarażenia koronawirusem.

Początkowo Oddział został wyposażony w 20 łóżek, w tym 5 łóżek z respiratorami. Już wkrótce, od 23 listopada, liczba łóżek wzrośnie do 35, dzięki czemu będzie można efektywniej odpowiadać na potrzeby w zakresie niesienia pomocy osobom, u których stwierdzono pozytywny wynik testu.


– Powiększenie oddziału jest konieczne ze względu na dużą liczbę zakażeń. Od początku pandemii pozyskujemy środki na walkę z koronawirusem i to kolejny element tej strategii. Już wcześniej pozyskaliśmy 3,8 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na zakup wyposażenia, m.in. respiratorów i innych urządzeń medycznych, ponad 2 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej, w Szpitalu zamontowano bramę odkażającą. Powiększenie Oddziału Covidowego jest podyktowane koniecznością zapewnienia mieszkańcom odpowiedniego bezpieczeństwa w tym trudnym okresie. Pacjenci przebywający na Oddziale mogą czuć się bezpiecznie, mając gwarancję profesjonalnej opieki dwadzieścia cztery godziny na dobę – mówi Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk.


Praca zespołu na Oddziale Covidowym jest obecnie szczególnie ważna i odpowiedzialna. Na bieżąco opiekę zapewnia pacjentom trzech lekarzy i cztery pielęgniarki. 


Obecnie nowy oddział został ulokowany na byłym Oddziale Wewnętrznym, który przeniesiono w miejsce Oddziału Chirurgii Ogólnej, ta natomiast została połączona z Oddziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. Pomieszczenia zostały odpowiednio zaadoptowane i przystosowane do szczególnych wymagań związanych z funkcjonowaniem Oddziału.

Źródło : Starostwo Powiatowe Myszków