fbpx

Stopień bezrobocia w Myszkowie spada

Koniecznie przeczytaj

Ilość osób zarejestrowanych w PUP w Myszkowie z 2021 roku spadła w stosunku do 2020 o około 200 osób.

PUP Myszków

W 2021 r. na realizację zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej zostały przyznane algorytmem środki Funduszu Pracy w kwocie 2 367 538,02 zł. Do 31 grudnia 2021r wydatkowano kwotę 2 228 787,81 zł, co stanowi 94,14% wydatkowania otrzymanych środków.

Środki te wydatkowane były w ramach takich form aktywizacji zawodowej, jak:

  • prace interwencyjne,
  • roboty publiczne,
  • prace społecznie użyteczne,
  • szkolenia,
  • staże,
  • jednorazowe środki na utworzenie działalności gospodarczej
  • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Dodatkowo Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie w 2021 roku wydatkował pozyskane środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na programy aktywizujące oraz znaczącą ilość innych projektów.

- Advertisement -spot_imgspot_img

Podobne artykuły

- Reklama -spot_img

Najnowsze artykuły