fbpx

RAPORT O STANIE GMINY MYSZKÓW ZA ROK 2021 oraz zgłoszenie do debaty

Koniecznie przeczytaj

Raport o Stanie Gminy Myszków za 2021 rok to dokument sumujący dokonania Gminy, Burmistrza i Rady w minionym roku. Ma na celu pokazanie mieszkańcom Myszkowa, że kontynuowany jest plan rozwoju miasta. W debacie nad Raportem o stanie Gminy Myszków za 2021 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób do Przewodniczącego Rady Miasta w Myszkowie.

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu przez Przewodniczącego Rady Miasta według kolejności zgłoszenia.”

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Myszków odbędzie się 30 czerwca 2022 r. W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 29 czerwca 2022 r. do godz. 15.30.

We wstępie raportu czytamy między innymi:

W 2021 r. wykonaliśmy inwestycje na kwotę 9,3 mln zł. Ze środków UE wydatkowaliśmy
kwotę 4,3 mln zł. Zaś inne środki pomocowe spowodowały, że na koniec 2021 r. osiągnęliśmy nadwyżkę budżetową w wysokości 23,8 mln zł.

W mieście jest wiele rozpoczętych zadań ale również tych, które ciągle czekają na swoją kolej. Myszków nie jest miastem turystycznym, dlatego tak ważną rolę odgrywa rekreacja. Wybudowane wcześniej Orliki, boiska szkolne czy place zabaw są ważnym elementem czynnego wypoczynku naszych mieszkańców. W znacznej części swoje zadanie spełnia Dotyk Jury lecz dokończenie tego obiektu sprawi, że kompleks będzie w pełni rekreacyjny, dający duże zadowolenie zarówno młodszym jak i starszym mieszkańcom naszego miasta. W przyszłości może też się stać produktem turystycznym naszej Gminy. Ważną rzeczą jest kontynuacja zadania pod nazwą „Rewitalizacja centrum”. To jedno z najdroższych i obecnie jedno z ważniejszych przedsięwzięć. Ważną rolę w naszym życiu społecznym odgrywają organizacje, stowarzyszenia i kluby sportowe. Przedstawiana przez nie szeroka oferta, dzięki współfinansowaniu Gminy, może być zrealizowana. Poprzez dofinansowanie różnych podmiotów oferta ta z roku na rok staje się coraz szersza i bardziej różnorodna.

Całość raportu i karta zgłoszenia dostępna tutaj: http://bip.miastomyszkow.pl/?a=13207

- Advertisement -spot_imgspot_img

Podobne artykuły

- Reklama -spot_img

Najnowsze artykuły