fbpx

Przyjęto Program Usuwania Azbestu z Terenu Gminy Myszków

Koniecznie przeczytaj

Rada Miasta podczas LI Sesji w dniu 30 czerwca br. roku przyjęła „Programu usuwania azbestu z terenu gminy Myszków”. Celem projektu jest:


⦁ uświadomienie mieszkańcom gminy jak bardzo szkodliwy jest azbest,
⦁ oczyszczenie terenu gminy z azbestu,
⦁ spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko i zdrowie mieszkańców,
⦁ stworzenie warunków do dalszego wdrażania przepisów prawnych a także norm postępowania z wyrobami zawierającymi azbest stosowanych w Unii Europejskiej.
Główne zadania „ Programu… ” to:
⦁ określenie ilości (inwentaryzacja) i jakości wyrobów z azbestu, które znajdują się na terenie całej gminy Myszków,
⦁ ustalenie ilości składowisk odpadów niebezpiecznych a także kosztów usuwania, składowania i unieszkodliwiania wyrobów wykonanych z azbestu,
⦁ pozyskanie środków na dofinansowanie.

Ww. działania będą realizowane ze środków pozyskanych z budżetu państwa, środków własnych właścicieli obiektów, inwestorów prywatnych; środków z krajowych funduszy ochrony środowiska; kredytów z Banku Ochrony Środowiska. Działania mają być zrealizowane do końca 2032 roku.

Całkowity oszacowany koszt związany z demontażem, i utylizacją azbestu z terenu całej gminy Myszków to około 3 596.950,77 zł brutto.

- Advertisement -spot_imgspot_img

Podobne artykuły

- Reklama -spot_img

Najnowsze artykuły