fbpx

NADZIEJA DLA BYŁYCH PRACOWNIKÓW MYSZKOWSKIEJ FABRYKI NACZYŃ EMALIOWANYCH

Koniecznie przeczytaj

Mariusz Trepka, mieszkaniec gminy Niegowa, były wicewojewoda śląski i poseł obecnej kadencji PIS, walczy o emerytury dla byłych pracowników myszkowskiej fabryki naczyń emaliowanych.

Akta pracownicze Myszkowskiej Fabryki Naczyń Emaliowanych „Światowit” zostały porzucone przez zarząd fabryki, która obecnie nie prowadzi działalności. W 2018 roku fabryka formalnie istniała i wpisana była do rejestru przedsiębiorców KRS. Zgodnie z informacjami zawartymi  w KRS, wówczas nikt nie obejmował funkcji prezesa zarządu, wchodzącego w skład organu uprawnionego do reprezentacji przedsiębiorstwa.

Do Biura Poselskiego Posła Trepki od 2018 r. zaczęły wpływać pisma byłych pracowników Myszkowskiej Fabryki Naczyń Emaliowanych „Światowit” z prośbą o pomoc we wskazaniu drogi uzyskania dokumentacji osobowo-płacowej z powyższego zakładu pracy, celem jej przedłożenia w Inspektoracie ZUS w Myszkowie.

Z uwagi na liczne prośby o interwencje w zakresie ustalenia miejsca przechowywania dokumentacji płacowo-kadrowej MFNE „Światowit” oraz udzielenia pomocy w zakresie przekazania tej dokumentacji byłym pracownikom spółki Poseł Trepka podjął szereg czynności, aby pomóc zdesperowanym mieszkańcom powiatu myszkowskiego, którzy przez brak dokumentów nie mogą uzyskać należnej im emerytury. 

Pierwszym krokiem było skierowanie pisma do Prokuratury Rejonowej w Myszkowie
z wnioskiem o podjęcie czynności w zakresie ustalenia miejsca przechowywania dokumentacji. Z początkiem roku 2019 skierowano również pismo do Archiwum Państwowego w Częstochowie, z odpowiedzi wynikało, że dokumentacja płacowa zamknięta jest w dwóch pomieszczeniach w budynku na terenie nieruchomości przy
ul. Partyzantów 4 w Myszkowie. 

W tym samym czasie Poseł Trepka interweniował również u Prezesa Rady Ministrów z prośbą o pomoc w zakresie ustalenia kolejnych przekształceń spółki. Później do Biura Poselskiego wpłynęła odpowiedź z Prokuratury w Myszkowie, w której wskazano, że spółka ma prezesa i brak jest w dokumentach rejestrowych informacji o jego rezygnacji, bądź odwołaniu, następnie jednak ustalono, że prezes zrezygnował z pełnienia tej funkcji, bez zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego.

W połowie roku 2019 Poseł Trepka interweniował u Ministra Sprawiedliwości o podjęcie działań w zakresie archiwizacji dokumentacji, od którego wpłynęła odpowiedź, iż dokumentacja może być przechowywana przez Archiwum Akt Nowych, które natomiast wskazało, iż konieczne jest ustalenie statusu prawnego Myszkowskiej Fabryki Naczyń Emaliowanych. Minister Sprawiedliwość jednocześnie przekazał sprawę do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Premier wskazał, iż konieczne jest wyznaczenie kuratora spółki. Sprawa trafiła również do Prokuratury Krajowej, celem rozważenia złożenia wniosku do Sądu Rejestrowego o ustanowienie dla spółki kuratora. 

Prokuratura Krajowa skierowała sprawę do Prokuratury Regionalnej w Katowicach, która przekazała ją Prokuraturze Okręgowej w Częstochowie, która podjęła się uporządkowania spraw spółki. Jednocześnie Poseł Trepka interweniował w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. W maju 2020 r. do Biura Posła Trepki wpłynęła informacja z Prokuratury Regionalnej w Myszkowie o wyznaczeniu kuratora, w celu przejęcia dokumentacji spółki i przekazania jej do archiwum. Niezwłocznie po jej uzyskaniu Poseł Trepka skontaktował się z kuratorem, od którego dowiedział się, iż w przypadku niemożliwości powołania zarządu – spółka zostanie zlikwidowana.  

23 lipca 2020 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na które nie przyszła ani jedna osoba. W tych okolicznościach kurator złożył wniosek o rozwiązanie spółki oraz wniosek o powołanie likwidatora, który będzie mógł w sposób zorganizowany zarchiwizować dokumentację. Sąd rejestrowy rozwiązał spółkę, ale nie powołano likwidatora przez brak kandydatów na to stanowisko.   

Z początkiem roku 2021 r. Poseł Trepka po swojej interwencji otrzymał odpowiedź z Ministerstwa Kultury o sposobie finansowania archiwizacji dokumentów w przypadku braku środków w majątku spółki na ten cel. W lutym 2021 r. Poseł Trepka otrzymał informację o postępowaniach kuratora, który wówczas oczekiwał na informację z Urzędu Skarbowego w zakresie środków finansowych posiadanych przez spółkę na archiwizację. 

W czerwcu b.r. Poseł Trepka wystosował pismo do Przewodniczącej XVII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w Częstochowie – z prośbą o udzielenie informacji w zakresie terminu rozpoznania wniosku kuratora, w przedmiocie wykazania braku środków na dalsze przetrzymywanie dokumentacji pracowniczej. Jeszcze w tym samym miesiącu Poseł Trepka otrzymał odpowiedź wraz z postanowieniem stwierdzającym niemożność Myszkowskiej Fabryki Naczyń Emaliowanych „Światowit” S.A. w likwidacji z/s w Myszkowie zapewnienia środków na koszty dalszego przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej. Urząd Skarbowy stwierdził, brak środków na dalsze przechowywanie dokumentacji pracowników. Dzięki temu na początku marca 2022 roku Archiwum Państwowe w Milanówku przejęło dokumentacje płacowo-kadrową pracowników. W celu uzyskania niezbędnej dokumentacji byli pracownicy Myszkowskiej Fabryki Naczyń Emaliowanych „Światowit”, proszeni są o kierowanie pisemnego wniosku zawierającego niezbędne dane osobowe na adres:

Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku

ul. Stefana Okrzei 1

05-822 Milanówek

Telefon: 22 724 76 05

red. Bartosz Żołnierczyk

- Advertisement -spot_imgspot_img

Podobne artykuły

- Reklama -spot_img

Najnowsze artykuły