fbpx

MSWiA: Straż Graniczna podpisała umowę na budowę perymetrii na granicy z Białorusią (komunikat)

Koniecznie przeczytaj

– Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje:

24 marca br. Straż Graniczna podpisała umowę na budowę bariery elektronicznej na granicy polsko-białoruskiej. – Bariera elektroniczna będzie miała długość 202 km i obejmie zasięgiem działania wszystkie odcinki budowanej zapory fizycznej, a także część wód granicznych – mówi minister Maciej Wąsik. – Umowa w zakresie, w którym może zostać udostępniona opinii publicznej tj. bez szczegółów technicznych, jak zwykle zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej – dodaje wiceszef MSWiA.

Wykonawcą umowy jest firma ELEKTROTIM S.A. Na wykonanie wszystkich zaplanowanych w ramach umowy prac zakontraktowano kwotę ponad 332 mln zł.

Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wybudowanie zespołu współdziałających urządzeń elektronicznych wraz z oprogramowaniem, komponentami teleinformatycznymi oraz elementami pomocniczymi do ochrony granicy państwowej. Będą one wykorzystywały czujniki wykrywające różne cechy fizyczne obiektów. Zapewni to kompleksowy obraz sytuacyjny, gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji w sposób ciągły, niezależnie od ukształtowania terenu i warunków atmosferycznych.

Budowa zapory na granicy polsko-białoruskiej to skutek wejścia w życie ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Ustawa, która zaczęła obowiązywać 4 listopada 2021 r., określa zasady realizacji budowy zabezpieczenia granicy państwowej, będącej zarazem zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Rozwiązanie stworzyło podstawy prawne umożliwiające szybkie i efektywne zrealizowanie tej inwestycji.

Powstaje zapora na granicy polsko-białoruskiej

4 stycznia br. Straż Graniczna podpisała umowy dotyczące budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej. W ramach budowy zapory zostały zawarte odrębne zamówienia na elementy stalowe i roboty budowlane. Wykonanie przęseł stalowych zostało powierzone konsorcjum trzech firm – POLIMEXOWI MOSTOSTAL SA, który jest liderem konsorcjum oraz firmom: MOSTOSTAL Siedlce Spółka z o.o., Sp.k. i Węglokoks SA. Natomiast za roboty budowlane są odpowiedzialni dwaj wykonawcy – BUDIMEX SA, oraz konsorcjum firm UNIBEP SA (lider konsorcjum) i BUDREX Spółka z o.o.

Prace nad budową fizycznej zapory rozpoczęły się 25 stycznia br. Przebiegają zgodnie z planem, a termin ich zakończenia jest zgodny z przyjętym harmonogramem.

PAP

- Advertisement -spot_imgspot_img

Podobne artykuły

- Reklama -spot_img

Najnowsze artykuły