fbpx

Kwalifikacja wojskowa w 2022 roku/ Myszków, Koziegłowy, Żarki, Niegowa i Poraj

Koniecznie przeczytaj

Kwalifikacje wojskowe w województwie śląskim będą odbywać się w dniach od 4 kwietnia do 8 lipca 2022 roku.

Weryfikacją objęci są głównie mężczyźni, którzy w tym roku kończą 19 lat – rocznik 2003. Przed komisją powinni się także stawić m.in. panowie w wieku od 20 do 24 lat, którzy nie poddali się wcześniej kwalifikacji, a także kobiety urodzone w latach 1998-2003, posiadające umiejętności przydatne do czynnej służby wojskowej.

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej dotyczy:

1) mężczyzn urodzonych w 2003 r.;
2) mężczyzn urodzonych w latach 1998-2002, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osób urodzonych w latach 2001-2002, które:
a. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4) kobiet urodzonych w latach 1998-2003, posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiet pobierających naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będących studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 944);
5) osób które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa dla osób wyżej wymienionych zamieszkujących stale lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące a terenie miasta Myszków, miast
i gmin: Koziegłowy i Żarki, gmin: Niegowa i Poraj – przeprowadzona zostanie
w Myszkowie w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Pułaskiego 6 (parter) w okresie od dnia 30 maja do dnia 15 czerwca 2022 roku, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.

Niezależnie od obwieszczenia Wojewody Śląskiego o kwalifikacji wojskowej z dnia 21 marca 2022 r., każda osoba podlegająca stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej w 2022 r. otrzyma imienne wezwanie, w którym określone będą: dokładny termin i miejsce stawienia, jakie dokumenty ze sobą zabrać, a także będzie wskazana godzina stawienia się.

Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, posiadaną dokumentację medyczną, aktualną fotografię o wymiarach 35 mm x 40 mm (bez nakrycia głowy), a także dokumenty potwierdzające wykształcenie lub posiadane kwalifikacje zawodowe albo zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki.

Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz kolejny, zabierają ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość; dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 (lub 24) miesięcy oraz książeczkę wojskową.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia – informuje WKU.

Po zebraniu wszystkich danych, otrzymuje się jedną z czterech kategorii:

  • kategoria A – oznacza osobę zdolną do czynnej służby wojskowej,
  • kategoria B – oznacza osobę czasowo niezdolną do czynnej służby wojskowej; można ją otrzymać jeśli jest prawdopodobne, że w ciągu 24 miesięcy stan zdrowia ulegnie poprawie,
  • kategoria D – oznacza osobę niezdolną do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju,
  • kategoria E – oznacza osobę trwale i całkowicie niezdolną do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

W przypadku niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta), z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień, nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia do stawienia się. Może też zarządzić przymusowe doprowadzenie przez policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

www.czestochowa.wku.wp.mil.pl

Tekst obwieszczenia dla województwa śląskiego:

https://cms-v1-files.idcom-jst.pl/sites/853/wiadomosci/206602/files/obwieszczenie_o_kw_2022_na_terenie_gminy_lubomia.pdf

red. Bartosz Żołnierczyk

- Advertisement -spot_imgspot_img

Podobne artykuły

- Reklama -spot_img

Najnowsze artykuły