fbpx

GEOPARK PÓŁNOCNEJ JURY W PIGUŁCE [WYWIAD]

Koniecznie przeczytaj

Na terenie kilku gmin Jury Krakowsko-Częstochowskiej powstaje unikatowy projekt Geopark Północnej Jury. Jego zadaniem jest edukacja o nieocenionych walorach przyrodniczych oraz rozwój regionu w oparciu o geoturystykę.

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, dzięki finansowaniu udzielonemu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przy współpracy ze Związkiem Gmin Jurajskich i gminami Jury, wdraża projekt mających na celu ukazanie i udostępnienie walorów geologicznych tego regionu. W ramach projektu powstają tematyczne ścieżki edukacyjne ukazujące walory przyrodnicze tych terenów oraz wpływ budowy geologicznej na świat przyrody ożywionej i rozwój regionu dawniej i dziś. W tym roku zostanie również wydany przewodnik i mapa geoturystyczna Geoparku. Z jednym z realizatorów projektu Moniką Krzeczyńska – Zastępcą Kierownika Muzeum Geologicznego PIG-PIB rozmawiał red. Bartosz Żołnierczyk:

Co jest ideą przewodnią projektu?

Szerzenie wiedzy o budowie geologicznej regionu, jej wpływie na występujące tu zbiorowiska roślinne i zwierzęce, a także na rozwój cywilizacyjny zarówno w przeszłości, jak i dzisiaj. Prezentowanie powyższych zagadnień w terenie – na przykładzie wspaniałych obiektów geologicznych Geoparku, najlepiej trafia do wyobraźni odbiorcy. Jest to właśnie geoturystyka – turystyka tematyczna, przeżywają aktualnie rozkwit, a edukacja prowadzona za jej pośrednictwem jest niezwykle skuteczna.

Tylko?

Nie, jest w tym wszystkim jeszcze drugie dno. Poprzez popularyzację wiedzy chcemy pokazać społeczeństwu wartość naszego dziedzictwa przyrodniczego, związane z nim zabytki cywilizacji oraz korzyści, które aktualnie można czerpać z faktu posiadania na swoim terenie skarbów natury. Docenienie walorów przyrodniczych zarówno przez turystów, jak i przez lokalną społeczność sprzyjać będzie, mamy nadzieję, dbaniu o zachowanie w dobrym stanie licznych w Geoparku, ciekawych obiektów geologicznych. 

W jaki sposób realizowane są te zadania?

Wszystkie działania prowadzimy w porozumieniu z samorządami gmin, na których terenie tworzony jest Geopark. W najbliższym czasie mamy nadzieję podjąć współpracę ze Związkiem Gmin Jurajskich. W ramach realizowanego aktualnie projektu, finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowywane są ścieżki geoturystyczne, tablice edukacyjne, przewodnik po Geoparku i mapa geoturystyczna, a także  projekty zagospodarowania kamieniołomów do wykorzystania przez samorządy w aplikowaniu o środki na ich realizację. 

Wdrażane  aktualnie nowe rozwiązania dla turystów pozwolą bardziej świadomie odkrywać walory okolicy i poszerzać wiedzę o odnajdywanych tu elementach przyrody nieożywionej i ożywionej, zabytkach przemysłu i techniki, a także obiektach historycznych i archeologicznych, wszystkich powiązanych ze sobą wątkiem przyczynowo-skutkowym.

Jakie ścieżki edukacyjne i tablice aktualnie Państwo przygotowują?

W marcu tego roku w terenie stanęły tablice  ścieżki narracyjnej: Na tropie jurajskich wapienników, w przygotowaniu są tablice z cyklu „Kamieniołomy jurajskie”. Rewitalizujemy i aktualizujemy także istniejące, ścieżki i tablice, czuwając merytorycznie nad ich treścią. Projektując nowe obiekty chcemy zwrócić uwagę na mało uczęszczane turystycznie, a bardzo ciekawe miejsca, takie, jak np. stare kamieniołomy.

Do kogo skierowany jest projekt?

Dla każdego chętnego, każdy znajdzie coś dla siebie. Chcemy, aby geopark służył zarówno indywidualnym odbiorcom w każdym wieku, jak i nauczycielom, pragnącym wyjść poza rutynowe schematy nauczania książkowego. 

Kiedy finalizacja?

Nasz projekt, finansowany przez NFOŚiGW trwa do końca 2022 r.. mamy nadzieję, że zainicjowane przez nas działania zaowocują podjęciem inicjatyw edukacyjnych i turystycznych w ramach Geoparku przez społeczność lokalną. Oczywiście my – Państwowy Instytut Geologiczny – PIB zawsze chętnie służyć będziemy wsparciem merytorycznym i wszelkim, niezbędnym doradztwem.

Dziękuje bardzo za rozmowę

Także dziękuję, i zachęcam gospodarzy odpowiedzialnych za tereny do jak największej popularyzacji i współpracy z różnymi podmiotami ku szerzeniu panteonu skarbów Jury.

- Advertisement -spot_imgspot_img

Podobne artykuły

- Reklama -spot_img

Najnowsze artykuły