fbpx

Etapowa rewitalizacja centrum Myszkowa [PROJEKT]

Koniecznie przeczytaj

Przedstawiamy kolejno etapy w jakich będzie dokonywała się rewitalizacja centrum Myszkowa.

Etap 1 – Przebudowa drogi w ul. Plac Dworcowy (od ronda do ul. Słowackiego) wraz z
przebudową infrastruktury kolidującej i koniecznej do budowy/przebudowy.
Etap 2 – Biblioteka miejska. Obejmuje przebudowę budynku dawnego dworca PKS obecnie adaptowanego na bibliotekę wraz z nowoprojektowaną dobudową, oraz szklanym łącznikiem, projektowaną wiatą śmietnikową oraz adaptację przylegających do budynku terenów zielonych wraz z wypożyczalnią rowerów miejskich.
Etap 3 – Centrum Przesiadkowe Obejmuje przestrzeń projektowanego Zintegrowanego
Węzła Przesiadkowego, na który składają się: dworzec autobusowy (z wjazdem od ul. Plac
Dworcowy) wraz z wiatą przystankową, parking dla samochodów, osobowych liczący 40
miejsc postojowych oraz parking dla rowerów. Dodatkowo w etapie 3 zakłada się budowę
Ogrodu Miejskiego.
Etap 4 – Skwer Miejski Myszków Projekt zakłada zachowanie jak największej ilości zieleni
wysokiej oraz uporządkowanie istniejącej zieleni niskiej. Projektuje się nowe ścieżki piesze.
Bardzo istotnym elementem zagospodarowanie tego etapu jest nowa architektoniczna oprawa dla Pomnika Poległych za Ziemię Myszkowską. Zaprojektowano podłużny zbiornik wodny osiowo nakierowany na pomnik. Woda w zbiorniku będzie płynąć w kierunku pomnika. Po obu stronach pomnika projektuje się piesze aleje. Wzdłuż alei, na całej długości zaprojektowano siedziska.
Etap 5 – Plac Dworcowy Obejmuje budowę placu miejskiego wraz z towarzyszącą mu
infrastrukturą. Na obszarze placu projektuje się 7 urbanistycznych modułów funkcjonalnych, w których zlokalizowano między innymi posadzkowe fontanny flankujące główne wejście do zabytkowego budynku Dworca PKP oraz Zagajnik Miejski z nowymi szpalerowymi
nasadzeniem drzew. Dodatkowo projektuje się zieleńce po obu stronach budynku Dworca,
podkreślające jego osiowy układ oraz parking dla rowerów.
Etap 6 – Kawiarnia miejska Etap stanowi parterowy budynek o funkcji usługowej ze
wskazaniem na gastronomię. Zrealizowany po realizacji Placu Dworcowego będzie
dopełnieniem projektowanej kompozycji urbanistycznej centrum miasta.
Etap 7 – Parking przy ul. Słowackiego. Obejmuje projektowany parking miejski dla 42
samochodów, oraz przebudowę fragmentu drogi w obszarze ul. Słowackiego do granicy
Etapu I (Przebudowy drogi w ul. Plac Dworcowy).
Etap 8 – Przebudowa ul. Kościuszki. Obejmuje obszar ulicy Kościuszki, która adaptowana
jest na drogę typu „woonerf”. Projektuje się miejsca postojowe, przestrzeń na ogródki
restauracyjne, nowe nasadzenia oraz wzdłuż ulicy parking równoległy na 10 miejsc
postojowych i dodatkowy parking na końcu ulicy na 13 miejsc postojowych.
Etap 9 – teren przez budynkiem Urzędu Miasta. Obejmuje skwer przed Urzędem Miasta.
Zakłada się uporządkowanie zieleni niskiej, zachowanie zieleni wysokiej, projektuje się nowe nasadzenia drzew. W przestrzeni skweru powstaną również przestrzenie rekreacyjne.
Etap 10 – Budynek „B” Zadanie inwestycyjne w tym obszarze obejmuje realizację budynku usługowego „B”, obejmującego swym programem również toalety ogólnodostępne, oraz niewielką przebudowę istniejącego parkingu. Swoją architekturą budynek w subtelny sposób nawiązuje do zabytkowego budynku Dworca PKP.
Etap 11 – Obejmuje zagłębienie (na głębokość ok. 3m) 3 modułów urbanistycznych.
Po stronie zachodniej (od strony ul. Kościuszki) będzie to kaskada schodów i podestów
z elementami zieleni, po stronie wschodniej (od strony Placu miejskiego) schody, pochylnie
oraz skarpą porośnięta zielenią. Środkowy moduł stanowi niewielki placyk, który
w przyszłości zostanie połączony z przejściem podziemnym pod torami.

- Advertisement -spot_imgspot_img

Podobne artykuły

- Reklama -spot_img

Najnowsze artykuły