fbpx

Czekają na Ciebie! Podaruj dzieciom szczęśliwy dom i stwórz rodzinę zastępczą!

Koniecznie przeczytaj

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie poszukuję kandydatów pragnących utworzyć rodzinę zastępczą dla dzieci z Powiatu Myszkowskiego.

Zapewnienie poczucia bliskości i miłości to pragnienie wielu dzieci. Ty także możesz stać się rodzicem dla dziecka, które potrzebuje Ciebie. PCPR w Myszkowie zaprasza do kontaktu wszystkich chętnych mieszkańców Powiatu Myszkowskiego, którzy chcieliby podjąć się pieczy zastępczej. Na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania.

W dniu 01.03.2022 r. konsultant będzie pełnił dyżur w godz. 9.00-13.00. Szczegółowych informacji udzielimy Państwu telefonicznie lub osobiście. Można dzwonić pod numery telefonów 34 313 02 98 lub 34 315 79 08 lub przyjść osobiście w godzinach pracy urzędu w poniedziałek, środę i w czwartek od godz. 7.30 do 15.30, natomiast we wtorek od godz. 7.30 do 16.00, a w piątek od 7.30 do 15.00. Skontaktujcie się z nami chętnie udzielimy odpowiedzi na wszelkie nurtujące Was pytania – informuje PCPR.

Jak zostać rodzicem zastępczym krok po kroku:

https://e-sochaczew.pl/stacjadom/strona-3503

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej o pełnienie funkcji rodziny zastępczej mogą ubiegać się osoby, które:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
  a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1050), oraz
  b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
  przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że w przypadku cudzoziemców ich pobyt jest legalny;
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Całość ustawy: https://lexlege.pl/ustawa-o-wspieraniu-rodziny-i-systemie-pieczy-zastepczej/dzial-iii-piecza-zastepcza/6258/

W miesiącu maj/czerwiec 2022r. planujemy rozpocząć szkolenie dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze, więc jest to idealny czas, aby rozpocząć procedurę kwalifikującą na rodzinę zastępczą. Zapraszamy do kontaktu!!! – dodają pracownicy PCPR.

https://www.facebook.com/pcpr.myszkow.9

http://www.myszkow.pcpr.pl/piecza_zastepcza

red. Bartosz Żołnierczyk

Źródło: https://www.facebook.com/pcpr.myszkow.9

Foto: Shutterstock

- Advertisement -spot_imgspot_img

Podobne artykuły

- Reklama -spot_img

Najnowsze artykuły