fbpx

Burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak bez absolutorium i wotum zaufania

Koniecznie przeczytaj

Radni Myszkowa podczas LI Sesji w dniu 30 czerwca br. nie udzielili Burmistrzowi Myszkowa Włodzimierzowi Żakowi absolutorium i nie dali mu wotum zaufania.

W przypadku nieudzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu burmistrzowi, rada gminy może (ale nie musi) bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu imiennym podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie jego odwołania.
Decyzja pozostawiona jest do samodzielnego uznania przez radę.
Rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza ,na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia mu wotum zaufania.

Referendum jest ważne, gdy weźmie w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby osób uczestniczących w wyborze burmistrza. Wynik jest ważny, jeżeli za odwołaniem zostanie oddanych więcej niż połowa ważnych głosów.

W poprzednich latach Radni nie decydowali się na taki krok.

- Advertisement -spot_imgspot_img

Podobne artykuły

- Reklama -spot_img

Najnowsze artykuły